Skip to content Skip to footer

Doświadczenie

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 
kierunek studiów i specjalność kształcenia oraz profil kształcenia:
psychologia,   psychologia kliniczna,
dodatkowa specjalność:
psychoterapia i terapia  seksualna.
Numer dyplomu 13601.

Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Psychoonkologia w   praktyce klinicznej.

   Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
 Terapeuta EMDR Level 1 EMDR Europe Training, Fundacja VITAMELIUS.
 Członek i terapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Szkolenia doskonalące:

,,EMDR Europe Accredited Trainer”

 Fundacja VITAMELIUS – 05.06.2022

,,Psychoonkologia w praktyce klinicznej”

  studia podyplomowe Uniwersytet Jagieloński w Krakowie Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  – 20.06.2017

,,,Coaching rodzicielski”

   Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – 13.09.2013

,,,Terapia psychologiczna-seksuologiczna dorosłych ofiar nadużyć seksualnych”

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – 11.05.2012

,,Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci i żałoby”

   Dolnośląskie Centrum Psychoterapii  – 15.09.2011

,,Podstawy pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy w rodzinie”

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii  – 09.09.2011

,,Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień i w sytuacji przemocy w rodzinie”

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii  – 20.05.2011

,,Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń afektywnych- depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe”

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii  – 17.03.2011

,,Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnym układem nerwowym”

   Dolnośląskie Centrum Psychoterapii  –  28.01.2011

,,Przeciwdziałanie przemocy i agresji - Trening Zastępowania Agresji”

     Dolnośląskie Centrum  Psychoterapii  –  18.02.2011

,,Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży- diagnoza i psychoterapia”

   Dolnośląskie Centrum  Psychoterapii  –  18.02.2011

,,Diagnoza i terapia zaburzeń nerwicowych u dzieci i dorosłych”

   Dolnośląskie Centrum  Psychoterapii  –  27.05.2011

,,Zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia”

   Dolnośląskie Centrum  Psychoterapii  –  03.06.2011

,,Studium terapii rodzin 2010/2011”

   Dolnośląskie Centrum  Psychoterapii  –  16.10.2010 – 12.06.2011

Certyfikat Interwentki PTPPE II stopnia

   Polskie Towarzystwo Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, Polish Association for First Emotional Aid

,,Zaburzenia osobowości-diagnoza i postępowanie”

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – 19.11.2010

Staż Trenerski Terapeutów- Doradców Rozwoju Osobowości

  200 godzinne doskonalenie zawodowe zorganizowane przez Ośrodek Psychoedukacji i Rozwoju Osobowości  Kępnie – 15.11.2009 – 12.09.2010

,,Grupowe formy pomocy - organizowanie grup wsparcia i terapii grupowej”

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – 03.10.2010

,,Przemoc w rodzinie - prowadzenie grup wsparcia dla ofiar”

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – 22.10.2010

,,Zachowania samobójcze - diagnoza i pomoc psychologiczna”

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – 05.11.2010

,,Wizualizacja i techniki relaksacyjne w pracy z klientem”

 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – 10.09.2010

,,Zaburzenia stresu pourazowego - ASD/PTSD”

 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – 24.09.2010

Staż Trenerski dla Terapeutów-Doradców Rozwoju Osobowości

270 godzinne doskonalenie zawodowe zorganizowane przez Ośrodek Psychoedukacji i Rozwoju Osobowości w Kępnie –  07.06.2008 – 06.09.2009