Skip to content Skip to footer

Konsultacja

psychoonkologiczna

Konsultacja psychoonkologiczna to spotkanie z klientem u którego zdiagnozowano chorobę nowotworową lub osobą/osobami bliskimi dla osoby chorej. Podobnie jak w przypadku konsultacji psychologicznej ocenie podlega stan psychiczny klienta, strategie radzenia sobie w sytuacji wyjątkowej w jakiej znalazł się klient/klientka, psychoonkolog zapoznaje się z etapem przebiegu choroby oraz ze sposobami dotychczasowego leczenia, po czym ustala z klienten/klientką potrzeby, cele i metodykę terapii.