Skip to content Skip to footer

Jak pracuję

Każdy człowiek ma swoją wyjątkową historię. 
Również trudności jakie napotyka w  swoim życiu przeżywa w wyjątkowy dla siebie sposób,. Dlatego też podchodzę  bardzo indywidualnie do każdej osoby, z którą mam przyjemność pracować.
Nie ma jednego klucza do człowieka, trudno zastosować jedną metodę pracy i
czerpać tylko z jednego nurtu i podejścia.
Z tego względu opieram się na terapii  integracyjnej, czyli podchodzę do problemów ludzi w sposób złożony, kompleksowy  i niezwykle zindywidualizowany.

Psychoterapia integracyjna nikogo nie wyklucza, mogą z niej korzystać osoby
cierpiące na zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości , mające problem z
uzależnieniami, cierpiące na zaburzenia lękowe, depresje, osoby w kryzysie
związanym z poważnymi chorobami długoterminowymi, osoby mające trudności w
relacji z innymi ludźmi.

Osobom z którymi pracuję, pomagam zrozumieć istotę  trudności z jakimi się borykają
oraz znaleść ich źródło i przyczynę.
Ma to na celu  uświadomienie dlaczego znajdują się w tym miejscu swojego życia.
Od momentu  rozpoznania przyczyn i źródła trudności rozpoczynamy pracę nad nowym lepszym
modelem życia danego człowieka.
Opieramy się na potencjale jaki każdy człowiek   posiada, ale z różnych względów
sam w sobie nie potrafi go odnaleźć.

Każdy z Was jest wyjątkowy zasługuje więc na wyjątkowe traktowanie i uwagę.