Skip to content Skip to footer

Inne psychoterapie

Moje kompetencje i doświadczenie będą pomocne w zakresie:
– Terapii indywidualnej dla osób dorosłych i młodzieży.
– Terapii małżeństw i par.
– Pomocy w odnajdywaniu sensu życia.
– Terapii EMDR bardzo skutecznej w terapii traumy, zaburzeń lękowych, dolegliwości somatycznych, w pracy z bólem chronicznym i fantomowym, fobii, w zespole stresu pourazowego.
– Systemowej terapii rodzin.
– Coachingu rodzicielskiego.
– Life coaching
– Treningu rozwoju osobowości dla osób dorosłych i młodzieży.
– Pomocy w zaburzeniach stresu pourazowego ASD/PTSD.
– Pomocy w sytuacji traumy i kryzysu osób z chorobą onkologiczną i terminalną oraz dla członków rodziny chorego.
– Pomocą terapeutyczną dla pacjentów po przechorowaniu COVID-19.
– Terapii straty-żałoby.
– Terapii osób doznających przemocy.
– Terapii psychologiczno -seksuologicznej dorosłych ofiar nadużyć seksualnych.
– Psychoterapii i terapii seksuologicznej.

W atmosferze dyskrecji i zrozumienia z największą uwagą i troską pomogę Państwu przejść przez trudny moment życia, a moje holistyczne podejście do drugiego człowieka zapewnia odzyskanie harmonii ciała i ducha.

Leave a comment