Skip to content Skip to footer

Konsultacja psychotraumatologiczna

Konsultacja psychotraumatologiczna to spotkanie z klientem, który przeżył uraz psychiczny lub fizyczny spowodowany przez czynnik zewnętrzny. Psychotraumatolog ustala  jaki rodzaj zdarzenia dotyczy danego klienta/klientki - zetknięcie się ze śmiercią, poważnym urazem fizycznym lub emocjonalnym, bądź lękiem przed nim - ocenia stan psychiczny klieta/klientki dobiera metodykę pracy oraz częstotliwość spotkań