Skip to content Skip to footer

Konsultacja psychologiczna

Terapia dla osób dorosłych i młodzieży

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z klientem indywidualnym, para małżeństwem lub rodziną jezeli planujemy pracę systemową. Spotkanie ma na celu wstępne poznanie sytuacji życiowej w jakiej znajduje sie klient, para/małżeństwo lub cała rodzina.
Podczas tego spotkania psycholog ocenia stan psychiczny klienta, dotychczasowe strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ustala z klientem jego oczekiwania i cele odnośnie pracy terapeutycznej oraz proponuje odpowiednie dla klienta metody pracy i częstotliwość spotkań.