Skip to content Skip to footer

Konsultacja psychoonkologiczna
460

Konsultacja psychoonkologiczna to spotkanie z klientem u którego zdiagnozowano chorobę nowotworową lub osobą/osobami bliskim dla osoby chorej.