Skip to content Skip to footer

Zespół stresu pourazowego

Czym jest zespół stresu pourazowego (PTSD)?

Zespół stresu pourazowego (Post-Traumatic-Stress-Disorder) należy do zaburzeń lękowych, które rozwijają się na skutek przeżycia przerażającego zdarzenia, zagrażającego życiu. Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego stają się bardzo wrażliwe na doświadczenia codziennego życia i często ponownie przeżywają tragiczne zdarzenie, którego doświadczyli. Mają intensywne, niepokojące myśli i uczucia związane z traumą. Unikają miejsc, osób i rzeczy, które przypominają im o tym zdarzeniu. Nie mogą o nim zapomnieć i muszą się z nimi mierzyć ponownie poprzez retrospekcje lub koszmary. Często odczuwają smutek, przygnębienie, strach lub złość. Mogą również wykazywać negatywne reakcje na coś tak zwyczajnego, jak hałas lub przypadkowy gest albo dotyk. Zespół pourazowy może wystąpić w każdym wieku, niezależnie od płci i wykształcenia, jednak u kobiet zdarza się dwa razy częściej, niż u mężczyzn. Według statystyk PTSD doświadcza co jedenasta osoba w ciągu całego życia. Podczas wojny syndrom pourazowy występował bardzo często wśród żołnierzy na froncie, w czasach I wojny światowej nazywano go „szokiem pociskowym”, a podczas II wojny – „zmęczeniem bojowym”. Obecnie wielu żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych po powrocie do domu wymaga długotrwałej opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Często osoba dotknięta traumą nie wie, że cierpi na ptsd. Objawy choroby traktuje jako zjawisko naturalne, wymagające czasu, aby psychiczne rany się zabliźniły.

Jakie są przyczyny zespołu stresu pourazowego (PTSD)?

Przyczyną PTSD może być wypadek samochodowy, katastrofa lotnicza, napaść lub przemoc fizyczna, seksualna albo emocjonalna, może pojawić się także u ofiar porwania lub tortur, a ponadto u tych osób, które były ofiarami klęski żywiołowej. Zespół stresu pourazowego występuje ponadto, gdy dana osoba nie jest bezpośrednio ofiarą, ale tylko obserwatorem traumatycznego, emocjonalnego wydarzenia – na przykład świadkiem klęski żywiołowej, aktu terrorystycznego, pobicia, rozboju czy śmierci. Zdarzeniom tym towarzyszą intensywne uczucia: lęku, bezsilności i przerażenia

_

_

aa

——

Ewa Małecka – ZnanyLekarz.pl