Skip to content Skip to footer
01

Terapia dla osób dorosłych i młodzieży Konsultacja psychologiczna to spotkanie z klientem indywidualnym, para małżeństwem lub rodziną jezeli planujemy pracę systemową. Spotkanie ma na celu wstępne poznanie sytuacji życiowej w…

02

Konsultacja psychoonkologiczna to spotkanie z klientem u którego zdiagnozowano chorobę nowotworową lub osobą/osobami bliskim dla osoby chorej.

03

Konsultacja psychotraumatologiczna to spotkanie z klientem, który przeżył uraz psychiczny lub fizyczny spowodowany przez czynnik zewnętrzny. Psychotraumatolog ustala jaki rodzaj zdarzenia dotyczy danego klienta/klientki – zetknięcie się ze śmiercią, poważnym…

04

„Kontroluję to, co robię. W każdej chwili mogę przestać, ale robię to, bo sprawia mi przyjemność.” W taki sposób rozumują ludzie uzależnieni, niezdolni do rezygnacji z zażywania substancji lub wykonywania…

05

Czym jest zespół stresu pourazowego (PTSD)? Zespół stresu pourazowego (Post-Traumatic-Stress-Disorder) należy do zaburzeń lękowych, które rozwijają się na skutek przeżycia przerażającego zdarzenia, zagrażającego życiu. Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego…

06

Moje kompetencje i doświadczenie będą pomocne w zakresie:– Terapii indywidualnej dla osób dorosłych i młodzieży.– Terapii małżeństw i par.– Pomocy w odnajdywaniu sensu życia.– Terapii EMDR bardzo skutecznej w terapii…