Skip to content Skip to footer

Terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży

Terapia indywidualna młodzieży, dorosłych, seniorów to sesje terapeutyczne odbywające się po ocenie stanu psychicznego klienta/klientki, strategi radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ustalenia oczekiwań jakie ma wobec pracy terapeutycznej, ustaleniu celów jakie klient/klientka chce osiągnąć po zakończeniu terapii. 

Terapia zazwyczaj jest krótko terminowa, obejmuje od pięciu do dwunastu spotkań.