Skip to content Skip to footer

Terapia par i małżeństw

Terapia par/małżeństw jest formą pomocy dla związków zmagających się z różnego rodzaju trudnościami i nie potrafiących skutecznie rozwiązać powstałych konfliktów lub skutecznie się porozumieć. 
Na sesjach uczą się nowych strategi radzenia sobie w optymalnym funkcjonowaniu w związku/małżeństwie i skutecznej formy komunikacji.