Skip to content Skip to footer

Systemowa terapia rodzin

Systemowa terapia rodzin ma na celu skupienie się na relacjach panujących w rodzinie, sposobach komunikacji między członkami rodziny oraz pełnionych przez nich rolami.
Po przeprowadzeniu wywiadu i obserwacji terapeuta/psycholog analizuje trudności panujące w systemie rodzinnym, szuka źródeł powstałych problemów i proponuje sposoby rozwiązania problemów aby system rodzinny mógł funkcjonować na optymalnym poziomie.